خدمات ما

به طور کلی تمرکز گروه فنی و مهندسی صنعت بان بر تجهیزات حوزه کنترل سیالات می باشد. تجهیزاتی نظیر پمپ های خانگی و صنعتی ، تجهیزات موتور خانه ، شیرهای صنعتی ، اکچویتور های برقی و پنوماتیک ، شیرهای سلونوئیدی ، کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و تجهیزات سیستم تهویه مطبوع در ساختمانهای مسکونی و کارخانه ای از این دست می باشند.

تعمیرات و سرویس: