درباره ما

//درباره صنعت بان

مجموعه فنی و مهندسی صنعت بان ( عضو فنی گروه برانوش)، ارائه دهنده خدمات تعمیر ، بهره برداری و نگهداری تجهیزات صنعتی

پاسخ مناسب به نیاز روز افزون صنعت کشور در حوزه تعمیر و نگهداری تجهیزات، ما را بر آن داشت که با تکیه بر توانمندی ها و تجارب کارشناسان خبره این عرصه  بستری نو فراهم کرده و با ارائه حرفه ای این خدمات، رضایتمندی شما را فراهم سازیم